Informace o nás

 

     Jsme malá základní organizace, v současné době je nás 10 členů,  ale i v tak malém počtu se snažíme udržet tempo s dobou a budeme se nadále snažit podporovat naši společnou zájmovou činnost. 

         Chovatelský spolek ve Skutči byl založen v roce 1907, tento rok je doložen písemným textem uvedeným na Čestném diplomu z roku 1937, který Středolabská župa se sídlem v Čáslavi udělila spolku chovatelů drobného zvířectva ve Skutči.  Další podklad o přítomnosti  spolku v tomto roce, je uveden na dochovaném diplomu, na němž je text: Diplom uznání českého odboru rady zemědělské pro království česka, jenž byl udělen  spolku pěstitelů a přátel drobného hospodář. užitečného zvířectva, pro Skuteč a okolí ve Skutči, za vystavené králíky, na okresní hospodářského průmyslové výstavě ve Skutči ve dnech 15.-18.srpna 1908. Což bylo uděleno dne 14.listopadu 1908 v Praze Zemědělskou radou pro Království České. Na těchto základech se vyvíjel mnoho let  spolek, kdy se vystřídala v organizaci řada chovatelsky významných osob, včetně významných členů pro zachování chovatelského materiálu pro další reprodukci. Organizace v druhé polovině 19. století okolo roku 1984,  postavila v chovatelském areálu budovou, ve které se konají výstavy pořádané ČSCH ZO SKUTEČ. Pár historicky významných dokumentů představujeme v sekci galerie fotografií. V současné době jsme vedeni pod názvem  Český svaz chovatelů Základní organizace Skuteč. 

     Vzhledem k tomu, že chceme přispět k dění ve společné věci, vytváříme i sekci kde budeme průběžně evidovat veškeré výstavy, které nám budou známé z naší i okolní oblasti, proto prosíme členy, kteří nenašli výstavu, kterou by rádi zveřejnili v našem seznamu zašlete informace na náš níže uvedený email a my ji zveřejníme. Předem děkujeme za spolupráci.